ازبکی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Uzbek (language)

زبان: ازبکی [uz] بازگشت به ازبکی

دسته بندی: Uzbek (language) تصديق Uzbek (language) تلفظ ها