ازبکی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به june

زبان: ازبکی [uz] بازگشت به ازبکی

دسته بندی: june تصديق june تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "june". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا