ازبکی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به flying spaghetti monster

زبان: ازبکی [uz] بازگشت به ازبکی

دسته بندی: flying spaghetti monster تصديق flying spaghetti monster تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "flying spaghetti monster". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا