اوکراینی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به diminutives (از бабуня به дитинка)

زبان: اوکراینی [uk] بازگشت به اوکراینی

دسته بندی: diminutives تصديق diminutives تلفظ ها