اوکراینی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Україна (از Михайло-Коцюбинське به Нижні Сірогози)

زبان: اوکراینی [uk] بازگشت به اوکراینی

دسته بندی: Україна تصديق Україна تلفظ ها