اوکراینی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به землезнавство

زبان: اوکراینی [uk] بازگشت به اوکراینی

دسته بندی: землезнавство تصديق землезнавство تلفظ ها