اوکراینی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: اوکراینی [Українська] پيوستن به تلفظ های اوکراینی

  • شمار متكلمان: 41.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.227
  • واژه‌های تلفظ شده: 42.462
  • واژه‌های تلفظ نشده: 48.364
اوکراینی

عكس از soylentgreen23