اوکراینی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: اوکراینی [Українська] پيوستن به تلفظ های اوکراینی

  • شمار متكلمان: 41.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.433
  • واژه‌های تلفظ شده: 46.531
  • واژه‌های تلفظ نشده: 3
اوکراینی

عكس از soylentgreen23