اوکراینی راهنمای تلفظ

[Українська]

پيوستن به تلفظ های اوکراینی

  • شمار متكلمان: 41.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.041
  • واژه‌های تلفظ شده: 59.021
  • واژه‌های تلفظ نشده: 63
  • اوکراینی عكس از Zorge Richard