اوکراینی راهنمای تلفظ

[Українська]

پيوستن به تلفظ های اوکراینی

  • شمار متكلمان: 41.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.944
  • واژه‌های تلفظ شده: 58.109
  • واژه‌های تلفظ نشده: 115
  • اوکراینی عكس از Zorge Richard