زبان: اوکراینی [Українська]

پيوستن به تلفظ های اوکراینی

  • شمار متكلمان: 41.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.464
  • واژه‌های تلفظ شده: 46.635
  • واژه‌های تلفظ نشده: 2
  • اوکراینی عكس از Zorge Richard