اوکراینی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: اوکراینی [Українська] پيوستن به تلفظ های اوکراینی

  • شمار متكلمان: 41.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.252
  • واژه‌های تلفظ شده: 42.861
  • واژه‌های تلفظ نشده: 47.977
اوکراینی

عكس از soylentgreen23