اوکراینی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: اوکراینی [Українська] پيوستن به تلفظ های اوکراینی

  • شمار متكلمان: 41.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.016
  • واژه های تلفظ شده: 37.760
  • واژه های تلفظ نشده: 53.218
اوکراینی

عكس از soylentgreen23