ادمورت واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Tatar Swadesh list

زبان: ادمورت [udm] بازگشت به ادمورت

دسته بندی: Tatar Swadesh list تصديق Tatar Swadesh list تلفظ ها

6 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Tatar Swadesh list". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا