ادمورت واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به тарих

زبان: ادمورت [udm] بازگشت به ادمورت

دسته بندی: тарих تصديق тарих تلفظ ها

3 كلمات برچسب زده شده با عنوان "тарих". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا