ادمورت واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به местоимение

زبان: ادمورت [udm] بازگشت به ادمورت

دسته بندی: местоимение تصديق местоимение تلفظ ها

3 كلمات برچسب زده شده با عنوان "местоимение". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا