ادمورت راهنمای تلفظ

[удмурт кыл]

پيوستن به تلفظ های ادمورت

  • شمار متكلمان: 550.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 21
  • واژه‌های تلفظ شده: 3.134
  • واژه‌های تلفظ نشده: 75
  • ادمورت عكس از Лариса Горбунова
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه