ادمورت راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ادمورت [удмурт кыл] پيوستن به تلفظ های ادمورت

  • شمار متكلمان: 550.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 18
  • واژه‌های تلفظ شده: 3.127
  • واژه‌های تلفظ نشده: 66