ادمورت راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ادمورت [удмурт кыл] پيوستن به تلفظ های ادمورت

  • شمار متكلمان: 550.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 16
  • واژه های تلفظ شده: 3.094
  • واژه های تلفظ نشده: 50