تاتاری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Tatar first names (از Әхмәтгафур به Әүлад)

زبان: تاتاری [tt] بازگشت به تاتاری

دسته بندی: Tatar first names تصديق Tatar first names تلفظ ها