زبان: تاتاری [tt]

بازگشت به تاتاری

دسته بندی: Tatar first names

تصديق Tatar first names تلفظ ها