تاتاری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به plants (tt) (از Виола به патиссон)

زبان: تاتاری [tt] بازگشت به تاتاری

دسته بندی: plants (tt) تصديق plants (tt) تلفظ ها