تاتاری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به persons (از Тимербай به Аманулла)

زبان: تاتاری [tt] بازگشت به تاتاری

دسته بندی: persons تصديق persons تلفظ ها