تاتاری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به mathematics

زبان: تاتاری [tt] بازگشت به تاتاری

دسته بندی: mathematics تصديق mathematics تلفظ ها

302 كلمات برچسب زده شده با عنوان "mathematics". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا
قبلی 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11