زبان:

تاتاری

[tt]

بازگشت به تاتاری

دسته بندی: mathematics

تصديق mathematics تلفظ ها