تاتاری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به adjectives (tt) (از моңланучан به сәбәпчән)

زبان: تاتاری [tt] بازگشت به تاتاری

دسته بندی: adjectives (tt) تصديق adjectives (tt) تلفظ ها