تاتاری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به шәхесләр

زبان: تاتاری [tt] بازگشت به تاتاری

دسته بندی: шәхесләр تصديق шәхесләр تلفظ ها