زبان: تاتاری [tt]

بازگشت به تاتاری

دسته بندی: сыйфат

تصديق сыйфат تلفظ ها