تاتاری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به зоология (از тиреофорлар به шөпшәләр)

زبان: تاتاری [tt] بازگشت به تاتاری

دسته بندی: зоология تصديق зоология تلفظ ها