تاتاری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به зоология (از бактерияләр به гөбергәел)

زبان: تاتاری [tt] بازگشت به تاتاری

دسته بندی: зоология تصديق зоология تلفظ ها