تاتاری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به зоология (از кыйгыр به борчалар)

زبان: تاتاری [tt] بازگشت به تاتاری

دسته بندی: зоология تصديق зоология تلفظ ها