زبان: تاتاری [Tatarça]

پيوستن به تلفظ های تاتاری

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 196
  • واژه‌های تلفظ شده: 251.134
  • واژه‌های تلفظ نشده: 80
  • تاتاری عكس از Dmitry Boyarin

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه