تاتاری راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: تاتاری [Tatarça] پيوستن به تلفظ های تاتاری

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 187
  • واژه‌های تلفظ شده: 237.477
  • واژه‌های تلفظ نشده: 840