تاتاری راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: تاتاری [Tatarça] پيوستن به تلفظ های تاتاری

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 170
  • واژه‌های تلفظ شده: 203.950
  • واژه‌های تلفظ نشده: 250