تاتاری راهنمای تلفظ

[Tatarça]

پيوستن به تلفظ های تاتاری

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 253
  • واژه‌های تلفظ شده: 333.488
  • واژه‌های تلفظ نشده: 750
  • تاتاری عكس از Dmitry Boyarin
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه