تاتاری راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: تاتاری [Tatarça] پيوستن به تلفظ های تاتاری

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 149
  • واژه های تلفظ شده: 157.411
  • واژه های تلفظ نشده: 200