زبان: تاتاری [Tatarça]

پيوستن به تلفظ های تاتاری

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 192
  • واژه‌های تلفظ شده: 246.027
  • واژه‌های تلفظ نشده: 630
  • تاتاری عكس از Dmitry Boyarin

تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه