تاتاری راهنمای تلفظ

[Tatarça]

پيوستن به تلفظ های تاتاری

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 210
  • واژه‌های تلفظ شده: 276.939
  • واژه‌های تلفظ نشده: 90
  • تاتاری عكس از Dmitry Boyarin
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه