ترکی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Türkiye'nin illeri

زبان: ترکی [tr] بازگشت به ترکی

دسته بندی: Türkiye'nin illeri تصديق Türkiye'nin illeri تلفظ ها