ترکی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Türk alfabesi

زبان: ترکی [tr] بازگشت به ترکی

دسته بندی: Türk alfabesi تصديق Türk alfabesi تلفظ ها

32 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Türk alfabesi". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا