زبان: ترکی [tr]

بازگشت به ترکی

دسته بندی: person

تصديق person تلفظ ها