ترکی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به person

زبان: ترکی [tr] بازگشت به ترکی

دسته بندی: person تصديق person تلفظ ها