زبان: ترکی [tr]

بازگشت به ترکی

دسته بندی: nouns (tr)

تصديق nouns (tr) تلفظ ها