ترکی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به noun (از genetik به Membran)

زبان: ترکی [tr] بازگشت به ترکی

دسته بندی: noun تصديق noun تلفظ ها