ترکی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به musical notation

زبان: ترکی [tr] بازگشت به ترکی

دسته بندی: musical notation تصديق musical notation تلفظ ها

4 كلمات برچسب زده شده با عنوان "musical notation". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا