ترکی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به kimyasal elementler

زبان: ترکی [tr] بازگشت به ترکی

دسته بندی: kimyasal elementler تصديق kimyasal elementler تلفظ ها