ترکی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Hristiyanlık

زبان: ترکی [tr] بازگشت به ترکی

دسته بندی: Hristiyanlık تصديق Hristiyanlık تلفظ ها