ترکی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به football

زبان: ترکی [tr] بازگشت به ترکی

دسته بندی: football تصديق football تلفظ ها