ترکی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Districts of cities

زبان: ترکی [tr] بازگشت به ترکی

دسته بندی: Districts of cities تصديق Districts of cities تلفظ ها