ترکی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به chemical element

زبان: ترکی [tr] بازگشت به ترکی

دسته بندی: chemical element تصديق chemical element تلفظ ها