زبان: ترکی [tr]

بازگشت به ترکی

دسته بندی: chemical element

تصديق chemical element تلفظ ها