زبان: ترکی [Türkçe]

پيوستن به تلفظ های ترکی

  • شمار متكلمان: 150.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 4.287
  • واژه‌های تلفظ شده: 42.477
  • واژه‌های تلفظ نشده: 28.911
  • ترکی

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه