ترکی راهنمای تلفظ

[Türkçe]

پيوستن به تلفظ های ترکی

  • شمار متكلمان: 150.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 6.101
  • واژه‌های تلفظ شده: 51.425
  • واژه‌های تلفظ نشده: 37.872
  • ترکی عكس از Frank Kovalchek