زبان: ترکی [Türkçe]

پيوستن به تلفظ های ترکی

  • شمار متكلمان: 150.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 4.371
  • واژه‌های تلفظ شده: 42.720
  • واژه‌های تلفظ نشده: 28.730
  • ترکی عكس از Frank Kovalchek