ترکی راهنمای تلفظ

[Türkçe]

پيوستن به تلفظ های ترکی

  • شمار متكلمان: 150.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 6.283
  • واژه‌های تلفظ شده: 52.795
  • واژه‌های تلفظ نشده: 39.189
  • ترکی عكس از Frank Kovalchek
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه