ترکی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ترکی [Türkçe] پيوستن به تلفظ های ترکی

  • شمار متكلمان: 150.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.953
  • واژه های تلفظ شده: 30.240
  • واژه های تلفظ نشده: 55.044
ترکی

عكس از arteunporro