ترکی راهنمای تلفظ

[Türkçe]

پيوستن به تلفظ های ترکی

  • شمار متكلمان: 150.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 5.825
  • واژه‌های تلفظ شده: 47.658
  • واژه‌های تلفظ نشده: 6.693
  • ترکی عكس از Frank Kovalchek