ترکی راهنمای تلفظ

[Türkçe]

پيوستن به تلفظ های ترکی

  • شمار متكلمان: 150.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 5.691
  • واژه‌های تلفظ شده: 46.947
  • واژه‌های تلفظ نشده: 4.871
  • ترکی عكس از Frank Kovalchek
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه