ترکی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ترکی [Türkçe] پيوستن به تلفظ های ترکی

  • شمار متكلمان: 150.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3.546
  • واژه‌های تلفظ شده: 34.064
  • واژه‌های تلفظ نشده: 36.635
ترکی

عكس از arteunporro