ترکی راهنمای تلفظ

[Türkçe]

پيوستن به تلفظ های ترکی

  • شمار متكلمان: 150.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 5.942
  • واژه‌های تلفظ شده: 49.908
  • واژه‌های تلفظ نشده: 4.999
  • ترکی عكس از Frank Kovalchek