ترکی راهنمای تلفظ

[Türkçe]

پيوستن به تلفظ های ترکی

  • شمار متكلمان: 150.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 5.555
  • واژه‌های تلفظ شده: 46.507
  • واژه‌های تلفظ نشده: 2.702
  • ترکی عكس از Frank Kovalchek
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه