ترکی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ترکی [Türkçe] پيوستن به تلفظ های ترکی

  • شمار متكلمان: 150.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 4.195
  • واژه‌های تلفظ شده: 41.646
  • واژه‌های تلفظ نشده: 32.754
ترکی

عكس از arteunporro