کلینگون واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به svenska substantiv

زبان: کلینگون [tlh] بازگشت به کلینگون

دسته بندی: svenska substantiv تصديق svenska substantiv تلفظ ها

3 كلمات برچسب زده شده با عنوان "svenska substantiv". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا