کلینگون واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به pronoun

زبان: کلینگون [tlh] بازگشت به کلینگون

دسته بندی: pronoun تصديق pronoun تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "pronoun". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا