کلینگون واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Originally Persian

زبان: کلینگون [tlh] بازگشت به کلینگون

دسته بندی: Originally Persian تصديق Originally Persian تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Originally Persian". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا