کلینگون واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به monosyllable

زبان: کلینگون [tlh] بازگشت به کلینگون

دسته بندی: monosyllable تصديق monosyllable تلفظ ها

6 كلمات برچسب زده شده با عنوان "monosyllable". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا