کلینگون راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: کلینگون [tlhIngan Hol] پيوستن به تلفظ های کلینگون

  • شمار متكلمان: ناموجود
  • شمار متكلمان در فوروو: 37
  • واژه‌های تلفظ شده: 1.045
  • واژه‌های تلفظ نشده: 85
کلینگون

عكس از Marcin Wichary