تایلندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Thai noble titles

زبان: تایلندی [th] بازگشت به تایلندی

دسته بندی: Thai noble titles تصديق Thai noble titles تلفظ ها