زبان: تایلندی [th]

بازگشت به تایلندی

دسته بندی: Thai noble titles

تصديق Thai noble titles تلفظ ها