تایلندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به districts in Bangkok

زبان: تایلندی [th] بازگشت به تایلندی

دسته بندی: districts in Bangkok تصديق districts in Bangkok تلفظ ها