تلوگو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به philosophy

زبان: تلوگو [te] بازگشت به تلوگو

دسته بندی: philosophy تصديق philosophy تلفظ ها