تلوگو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به names

زبان: تلوگو [te] بازگشت به تلوگو

دسته بندی: names تصديق names تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "names". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا