تلوگو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به kız isimleri

زبان: تلوگو [te] بازگشت به تلوگو

دسته بندی: kız isimleri تصديق kız isimleri تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "kız isimleri". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا