تلوگو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به india

زبان: تلوگو [te] بازگشت به تلوگو

دسته بندی: india تصديق india تلفظ ها