تلوگو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به how

زبان: تلوگو [te] بازگشت به تلوگو

دسته بندی: how تصديق how تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "how". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا