تلوگو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به greeting

زبان: تلوگو [te] بازگشت به تلوگو

دسته بندی: greeting تصديق greeting تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "greeting". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا