تلوگو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به gramática

زبان: تلوگو [te] بازگشت به تلوگو

دسته بندی: gramática تصديق gramática تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "gramática". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا