تلوگو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به filosofía

زبان: تلوگو [te] بازگشت به تلوگو

دسته بندی: filosofía تصديق filosofía تلفظ ها