تلوگو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به country

زبان: تلوگو [te] بازگشت به تلوگو

دسته بندی: country تصديق country تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "country". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا