تلوگو راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: تلوگو [తెలుగు] پيوستن به تلفظ های تلوگو

  • شمار متكلمان: 80.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 179
  • واژه‌های تلفظ شده: 694
  • واژه‌های تلفظ نشده: 330