تلوگو راهنمای تلفظ

[తెలుగు]

پيوستن به تلفظ های تلوگو

  • شمار متكلمان: 80.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 255
  • واژه‌های تلفظ شده: 812
  • واژه‌های تلفظ نشده: 423
  • تلوگو عكس از Kiran Kumar
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه