تامیلی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به hindu name

زبان: تامیلی [ta] بازگشت به تامیلی

دسته بندی: hindu name تصديق hindu name تلفظ ها

3 كلمات برچسب زده شده با عنوان "hindu name". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا